Noteikumi

Spēles “Līgo skaļāk, līgo aizrautīgāk!” noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi

Spēles organizētājs un pakalpojumu sniedzējs – SIA “Lattelecom”, reģistrācijas Nr. 40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011.

1.1. Spēles norises vieta – Latvijas Republika. Spēle norisinās vietnē www.lattelecomligo.lv

1.2. Spēles norises periods: 22.06.2018.-28.06.2018. Spēles svētku dāvanas izlozes datums – 29.06.2018. 

1.3. Spēles periodā, kas noteikts punktā 1.2., potenciālajam spēles dalībniekam jādodas uz interneta vietni www.lattelecomligo.lv un ar klikšķa palīdzību jāaktivizē spēle, kuras laikā katram no spēlētājiem tiek dota iespējas salikt trīs puzles attēlus. No dalībnieku loka, kuri visas puzles salikuši pareizi, pēc nejaušības principa tiks izlozēts viens spēles uzvarētājs.

1.4. Lai piedalītos dāvanas izlozē, spēles beigās dalībniekam ir jāveic reģistrācija, ievadot tam paredzētajā laukā savu e-pasta adresi. Datu pārzinis ir SIA “Lattelecom”. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar SIA Lattelecom “Privātuma politiku” (https://www.lattelecom.lv/par-lattelecom/citi/privatuma-politika). Datu apstrādes mērķis ir izlozētā spēles dalībnieka informēšana par izlozes rezultātu un dāvanas saņemšanas procesa organizēšana. Sazināšanās notiks tikai ar to dalībnieku, kurš būs laimējis dāvanu. Pēc spēles iegūtie dati tiks dzēsti.

1.5. Loterijā piedalās fiziskas personas, kuras ir izpildījušas 1.3. punktā minēto nosacījumu un norādījušas savu e-pasta adresi saziņai. Spēlē nepiedalās personas, kuras atbilst 8.3. punktā minētajam aprakstam. 

2. Dāvanu fonds

2.1. Spēles dalībniekam, kurš tiks izlozēts pēc nejaušības principa, tiks pasniegts balva – Bezvadu skaļrunis JBL Pulse 3 Black 198 EUR vērtībā.

3. Spēles dalībnieku izredzes laimēt

3.1.  Spēles dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopējā, šo noteikumu 1.5. punktā, noteikto dalībnieku skaita.

3.2. Paredzams, ka kopējais dalībnieku skaits spēles norises laikā būs 2000 dalībnieki. Tātad, dāvanu izlozes dalībnieka izredzes ir 1:2000.

4. Spēles norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un svētku dāvanu izlozes kārtība

4.1.Spēlē piedalās ikviena persona, kas atbilst šo noteikumu 1.5. punktam. 

4.2.Spēles dalībnieks ar vienu reģistrēto e-pasta adresi var piedalīties Līgo spēlē neierobežotu reižu skaitu.

4.3.Piedaloties spēlē vairākas reizes, spēles dalībnieks palielina savas izredzes tikt izlozētam, jo katra spēles reģistrācija tiek uzskatīta, kā jauna reģistrācija.

4.5. Izloze notiks 1.2. punkta minētajā datumā SIA “Lattelecom” birojā, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011.

5. Svētku dāvanas saņemšana

5.1. Svētku dāvanas laimētājs vai tā pilnvarotā persona dāvanu varēs saņemt no 2018. gada 2.jūlija līdz 2018. gada 31.jūlijam SIA “Lattelecom” administrācijā, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011. Ar spēles uzvarētāju SIA “Lattelecom” sazināsies individuāli uz personas norādīto e-pasta adresi.

5.2. Spēles svētku dāvanas laimētājam dāvanas saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt personu identificējošu dokumentu.

6. Ar piedalīšanos saistītie spēles dalībnieka izdevumi:

6.1. Dāvanas saņemšana var radīt spēles dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt svētku dāvanu un nogādājot to izmantošanas vietā.

7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

7.1. Pretenzijas šīs spēles sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz spēles organizatora biroju SIA „Lattelecom“, reģistrācijas Nr. 40003052786, adrese: Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011. Pretenziju pieņemšanas beigu termiņš ir 2018. gada 31. jūlijs. Spēles organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Spēles organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību spēlē.

8.2. Dāvanas vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.

8.3. Spēlē nepiedalās SIA “Lattelecom” darbinieki un to pirmās pakāpes radinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, dāvana netiek izsniegta un tā paliek pakalpojuma sniedzēja SIA “Lattelecom” īpašumā.

Rīga, 2018. gada 21.jūnijā

SIA “Lattelecom” 

Tālrunis uzziņām:177

Līgo skaļāk,
līgo aizrautīgāk!

Paldies, ka piedalījies spēlē! Pašlaik norisinās balvu izloze.

Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi!